Taksi-prevoz je javni individualni vanlinijski prevoz lica, koji se obavlja najčešće na gradsko-prigradskom, a ponekad i na međugradskom području, po unaprijed utvrđenoj tarifi i relaciji, koju određuje korisnik taksi usluge - putnik. Taksi prevoz, po pravilu, dopunjava javni gradski i prigradski prevoz putnika.


   Taksi-prevoz je regulisan zakonskim i podzakonskim aktima, i to: Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju, Odlukom o taksi-prevozu na području grada Banja Luka i Pravilnikom o tehničko-ekpoloatacionim uslovima i načinu obilježavanja vozila kojim se vrši prevoz.

  Ovakvu vrstu prevoza u Banjaluci vrši osam registrovanih udruženja i dva preduzeća za obavljanje taksi-prevoza, i to:

 

Taksi-udruženja:

 

Banjalučki taksi (tel. 1544)
 

Bel taksi (tel. 1550)
 

Euro taksi (tel. 1555)
 

Mobil taksi (tel. 1566)
 

Maksi taksi (tel. 1551)
 

Ideal taksi (tel. 1545)
 

Hallo taksi (tel. 065/561-955)
 

Radio Bel taksi (tel. 1550)
 

Big taksi (tel. 1511)Taksi preduzeća:

"Patrol taksi" d. o. o. (tel. 1533)

"Avala A" a. d. (tel. 1500)