BL Portal

BL Portal


Bojan Milovanović (29) iz Kozarske Dubice juče je u centru Banjaluke šrafcigerom nasmrt uboden u vrat i glavu u okršaju dvije grupe mladića, koje su se prethodno sporječkale pošto su nesrećni Dubičanin i njegovi drugovi pjevušili ispred lokalne pekare.

Oko 50.000 Srba iz Hrvatske od te države ukupno potražuje i do milijardu evra neisplaćenih penzija.

četvrtak, 18 oktobar 2018 23:58

VIDEO - Mogu li SNSD i SDS zajedno u vlast?

Hoće li SNSD i SDS, zbog nacionalnog interesa, preći preko teških riječi i početi, konačno, da razgovaraju? O čemu su, iza zatvorenih vrata, četiri i po sata, razgovarali članovi Predsjedništva SDS?

 Po­če­tak re­kon­stru­kci­je pros­to­ra u na­selju Star­če­vi­ca za po­tre­be no­vog vrti­ća je pro­lon­gi­ran naj­manje mje­sec jer je po­ni­šten ten­der za izbor fir­me ko­ja bi bi­la za­du­že­na za taj po­sao.

Strana 1 od 1578